Multilingual Turkish Dictionary

CAMƏ

CAMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

< camək < yamaq. camaq. yamaq. yalmaq. yelmək

CAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

don libas

CAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

geyim geçək

CAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

geyim libas

CAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

qopca (cübcə. cübbə. küpcə. < qapca)

CAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

örtün

CAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ötün

CAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

paltar

CAMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] Paltar, camaşır. çak ey-lədi camə, çəkdi nalə; Halı bədəl oldu özgə halə. Füzuli. Qoysun başına molla gərək üç pud əmmamə; Yay, qış ola əynində onun bir cürə camə. Ə.Qemküsar.