Multilingual Turkish Dictionary

CAMAN

CAMAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

( c < > y )
yaman.
qam. büyücü.
çox. pek. kötü. fəna

ÇAMAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

(at) uyuşuq. yaramaz. asta yavaşçıl adam. yıldam olmayan. təmbəl. yaramaz. yıldam olmayan.
şəfəq. batan günün, izi, qızarması

ÇAMAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

çaman. şaman. çalan. qaman. qamçı. çat. çatuc. çatac. çata. çatu. çam. çal. çat. qam. büyüçü. ovsunçu. sehirçi.
kaman. kəman. yay. qaş

ÇAMAN : Turuz Dictionary

çalaman. şıltaq.
birin bəy edər başından yağan, minin ağladar, ağçıya yavan, çaman dünya, yaman dünya. (yavan: möhtac).
birin bəy edər başından yağan, minin ağladar, ağçıya yavan, çaman dünya, yaman dünya. (çaman: çalaman. şıltaq). (yavan: möhtac)

ÇAMAN : Turuz Dictionary

çalaman. şıltaq. cıddan. çuvaluz (çiv.siv: iti). iti, yelkən olan.
çaman ördək ir uçar. (ir: tez)

ÇAMAN : Turuz Dictionary

çalaman. şıltaq.
birin bəy edər başından yağan, minin ağladar, ağçıya yavan, çaman dünya, yaman dünya. (yavan: möhtac).
birin bəy edər başından yağan, minin ağladar, ağçıya yavan, çaman dünya, yaman dünya. (çaman: çalaman. şıltaq). (yavan: möhtac)

ÇAMAN : Turuz Dictionary

çalaman. şıltaq. cıddan. çuvaluz (çiv.siv: iti). iti, yelkən olan.
çaman ördək ir uçar. (ir: tez)