Multilingual Turkish Dictionary

CAN BƏSƏR

CAN BƏSƏR : Turuz Dictionary

tıncıq. uçınaq

CAN BƏSƏR : Turuz Dictionary

tıncıq. uçınaq