Multilingual Turkish Dictionary

CAN,

CAN, : English Azerbaijani Turkish

I. bilərəm, bilərsən, bilər, bilərik və s. [bacarmaq] I can show you my school mən məktəbimizi sizə göstərə bilərəm he can answer your question o sizin suala cavab verə bilər can you skate? siz xizək sürə bilirsinizmi? he can rest now indi dincələ bilər [dincəlməyə haqqı çatır] can I come in? içəri gəlmək olarmı? II.
n. 1] bidon [mayelər üçün dəmir qab] 2] tənəkə qutu və yaxud banka 3] amer. konserv bankası
v. konservləşdirmək [əti, tərəvəzi, meyvəni]