Multilingual Turkish Dictionary

CAN-BAHŞ

CAN-BAHŞ : Turkish Risale

f. Hayat bağışlayan, can veren. Sevgili. Cenâb-ı Hak. Allah

CAN-BAHŞ : Ottoman Turkish

f. Hayat bağışlayan, can veren. Sevgili. Cenâb-ı Hak. Allah