Multilingual Turkish Dictionary

CAN-DİLDƏN

CAN-DİLDƏN : Azerbaijani English Dictionary

z. honestly, willingly, from the bottom of one;s heart; can-dildən işləmək to work conscientiously / willingly; can-dildən təbrik etmək to congratulate heartily [d.]

CAN-DILDƏN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf ürekden, semimiy-yetle, memnuniyyetle, böyük hevesle, vic-danla, sedaqetle. Can-dillə işləmək.
[Əli-qulu:] Umidvaram ki, can-dillə qulluq edib, əmrinizi yerinə yetirərəm. S.S.Axundov. Onun xasiyyətinə "əhsən" deyib, can-dillə işi qurtarmağa çalışırdı. Mir Celal.