Multilingual Turkish Dictionary

DÂLL-İ Bİ-L FEHVÂ

DÂLL-İ Bİ-L FEHVÂ : Turkish Risale

(Dâllibilfehvâ) Fık: Söylenen sözün veya ifâdelerin hülâsasından çıkan mânaya göre delil ve işaret olmak

DÂLL-İ Bİ-L FEHVÂ : Ottoman Turkish

(Dâllibilfehvâ) Fık: Söylenen sözün veya ifâdelerin hülâsasından çıkan mânaya göre delil ve işaret olmak