Multilingual Turkish Dictionary

DA'DA

DA'DA : Turkish Risale

Aklı ve fikri olmayan kişi. * Her nesnenin zayıfı

DA'DA : Ottoman Turkish

Aklı ve fikri olmayan kişi. * Her nesnenin zayıfı