Multilingual Turkish Dictionary

DAĞILIŞMA

DAĞILIŞMA : Azerbaijani English Dictionary

fi. going away; [müxtəlif səmtə] dispersing; [iclas və s.] breaking up