Multilingual Turkish Dictionary

DAĞILMIŞ TƏŞGİLAT

DAĞILMIŞ TƏŞGİLAT : Turuz Farsca - Türkce

çökmüş quram dağılmış quram. dağılmış təşgilat