Multilingual Turkish Dictionary

DAĞLALƏSİ

DAĞLALƏSİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. bot. Əkseren dağlarda bi-ten soğanaqlı çiçek bitkisi. Bu yerlərdə nə is-təsən taparsan:
.sarmaşıqmı, dəvəçiçəyimi, məxmərgülümü, dağlaləsimi?! Mir Celal.