Multilingual Turkish Dictionary

DAİRƏVİ

DAİRƏVİ : Azerbaijani English Dictionary

s. round; circular; dairəvi stol a round table; dairəvi sifət a round face; dairəvi hərəkət circular motion; dairəvi marşrut [avtobus, tramvay və s. üçün] circular trip / route; % dairəvi tutulma astr. annular eclipse; dairəvi mişar circular saw; dairəvi müdafiə hərb. all round defence

DAİRƏVİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.] Daire şeklinde olan; deyirmi, girde. Mehmanxanada ilk nəzərə dəyən birinci mərtəbədəki böyük dairəvi dəhlizin bir neçə yerdən şırım-şırım sal şü-şəsidir. M.İbrahimov.