Multilingual Turkish Dictionary

DABBAĞ

DABBAĞ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. currier, tanner, leather-dresser; fur-dresser II. s. tanning; leather-dressing; dabbağ sənayesi tanning industry

DABBAĞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Heyvan derilerini aşı-lama vasitesile göne ve meşine çevirmek seneti ile meşğul olan usta. Dabbağ sevdiyi dərini yerdən-yerə vurar. (Ata. sözü).
□ Dabbağ etmək
derini aşılama vasite-sile gön ve ya meşine çevirmek.
◊ Dabbağda gönünə bələd olmaq (gö-nünü tanımaq)
bir adamın keçmişine ve her cür gizli işlerine yaxşı beled olmaq, keç-mişini, iç-üzünü bilmek. [Əbdül:] Mənim gözüm kor deyil, mən Kərimin dabbağda gö-nünü tanıyıram. Ə.Haqverdiyev. [Xanlar:] Mən [Abuzer beyin] dabbağda gönünə bələ-dəm. M.Hüseyn.