Multilingual Turkish Dictionary

DAD O SETƏD

DAD O SETƏD : Turuz Farsca - Türkce

alaverə

DAD O SETƏD : Turuz Farsca - Türkce

alım satım

DAD O SETƏD : Turuz Farsca - Türkce

alış veriş alışveriş

DAD O SETƏD : Turuz Farsca - Türkce

alver