Multilingual Turkish Dictionary

DADİQAHİ ĞEYRİ ƏLƏNİ

DADİQAHİ ĞEYRİ ƏLƏNİ : Turuz Farsca - Türkce

qapalı duruşma gənəl elə açıq olmayıb, qapalı yarqıc, məhkəmə