Multilingual Turkish Dictionary

DAD-BİDAD

DAD-BİDAD : Azerbaijani English Dictionary

i.: dad-bidad etmək to ask for help / assistance, to cry for mercy; to complain bitterly; Ey dad
bidad! Dear me! Dear!

DAD-BİDAD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

nida [fars.] Adeten "ey dad-bidad" şeklinde
teessüf, keder bildirir. Müx-təsər, əqlim çaşıb, ey dad-bidad Ərdəbil; Bir də namərdəm, əgər etsəm səni yad, Ərdəbil! M.Ə.Sabir. Ey dad-bidad! Bizyatmışıq, sel az qalıb gələ, bizi basa! M.İbrahimov. □ Dad-bidad etmək (eyləmək)
1) ah-zar etmek, feryad etmek; 2) ad çıxarmaq, qiyamet ele-mek, gurultu qoparmaq; böyük müveffe-qiyyet göstermek. Dost yolunda yaxa yırt-dım, baş açdım; Gecə-gündüz dad-bidad eylədim. Qurbani.