Multilingual Turkish Dictionary

DAD-FƏRYAD

DAD-FƏRYAD : Azerbaijani English Dictionary

i. [loud] cry, moan, yell, scream; dad-fəryad etmək to yell, to cry loudly

DAD-FƏRYAD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] Kömeye çağır-ma. // Feryad, feğan, dad. □ Dad-fəryad etmək (eləmək)
imdada çağırmaq, kö-meye çağırmaq.