Multilingual Turkish Dictionary

DADANDIRILMAQ

DADANDIRILMAQ : Az Turkish Farsi

مص.مف.عادت داده شدن. دست آموز شدن

DADANDIRILMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch. öyreşdiril-mek, alışdırılmaq, dadanaq edilmek.