Multilingual Turkish Dictionary

DADQAH

DADQAH : Turuz Farsca - Türkce

darağlıq ədalətxana. divan

DADQAH : Turuz Farsca - Türkce

dəngə
dəngə qurmaq: ədalət masası qurmaq. dadqah qurmaq

DADQAH : Turuz Farsca - Türkce

duruş tutuş. mahakimə. məhkəmə.
duruşu aparan: utan

DADQAH : Turuz Farsca - Türkce

duruşma məhkəmə

DADQAH : Turuz Farsca - Türkce

duvağ örükə. örkə. (< hörmək)

DADQAH : Turuz Farsca - Türkce

dürsü məhkəmə

DADQAH : Turuz Farsca - Türkce

soruşqan

DADQAH : Turuz Farsca - Türkce

yarıq

DADQAH : Turuz Farsca - Türkce

yarqıc
yarqıcda onun üzə bu alımı bitirdik: dadqahda onun boşlu olduğun tanıtlatdıq. (tanıtlatmaq: sənədlə isbatlamaq)

DADQAH : Turuz Farsca - Türkce

yarqıtay
yarqıtay onayı

DADQAH : Turuz Farsca - Türkce

yarqu

DADQAH : Turuz Farsca - Türkce

yasığ məhkəmə