Multilingual Turkish Dictionary

DAFİƏ

DAFİƏ : Turuz Farsca - Türkce

itiş birbirin itələmə, dəf edmə

DAFİƏ : Turuz Farsca - Türkce

savut
savut qavut: dafiə cazibə