Multilingual Turkish Dictionary

DAHAN

DAHAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax dəhan. Ləblərin şəhdü şə-
kər; Dahanın bal kimidi. (Bayatı). Dolaşır dahanda söhbətim, sözüm; Mənmi qocal-mışam, ya zəmanəmi? "Koroğlu".