Multilingual Turkish Dictionary

DAHL

DAHL : Turkish Risale

Bir nesne az olmak

DAHL : Ottoman Turkish

Karışma, girme. * Nüfuz, te'sir. * Vâridat. * İrâd. İtiraz, ta'riz. * Ayıp, töhmet

DAHL : Ottoman Turkish

girme, etki