Multilingual Turkish Dictionary

DAILY TELEGRAM

DAILY TELEGRAM : English Turkish military

GÜNLÜK RASYON TELGRAFI:Bir tümen veya daha büyük birlikteki subay, er ve hayvan sayısını ve birlik tarafından istenen sahra rasyonlarının çeşitlerini göstermek için hazırlanan günlük rapor. Bu telgraf; dağıtım işini yapan ordu ikmal noktasına gönderilir ve burada, rasyonların dağıtımına bir esas olarak kullanılır. Halen bu terim yerine "anticipated ration strength" terimi kullanılmaktadır. Bknz. "strength for ration"