Multilingual Turkish Dictionary

DALĞAVARI

DALĞAVARI : Azerbaijani English Dictionary

s. wave
like, wavy; undulating, undulated; dalğavarı səth wavy / undulated surface; dalğavarı xətt [sözün altından çəkilən] wavy underlining

DALGAVARİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Dalğayaoxşar, dalğaya-benzer, dalğa kimi, eyri-üyrü, qalxıb-enen. Dalğavari xətt. Dalğavari duman. Dalğava-ri səth. Dalğavari saç.
[Behmenin]
.saç-ları əvvəlki təkin sıx, dalğavari idi. İ.Melik-zade. // Dalğalar şeklinde hereket eden. Dal-ğavari hərəkət.