Multilingual Turkish Dictionary

DAL-DALA

DAL-DALA : Azerbaijani English Dictionary

z.
back to back; dal-dala yatmaq to sleep* back to back;
one after another; dal-dala durmaq to stand* one after another

DAL-DALA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərfDallarını dallarına çevi-rerek. □ Dal-dala vermək
bir-birine ar-xalanmaq, bir-birine kömek etmek. Verdi-lər dal-dala o heyvanlar; Qıldılar buynuz-larilə cövlanlar. S.Ə.Şirvani.