Multilingual Turkish Dictionary

DALAŞDIRILMAQ

DALAŞDIRILMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch. Bir-biri ile vu-ruşdurulmaq, aralarına dava salınmaq.

DALAŞDIRILMAQ : Az Turkish Farsi

مص.مف.به جان هم انداخته شدن