Multilingual Turkish Dictionary

DALBAY

DALBAY : Az Turkish Farsi

ا.ص.وصی. پرنده‎ای کوچک که برای گرفتن پرندگان شکاری به عنوان طعمه از آن استفاده می‎کنند. کلاهی دوخته شده از چوخا. آلتی که قوشچیان از بال پرندگان می‌بستند تا جانوران شکاری را بدان آواز دهند. قراتغو نیز می‌گویند