Multilingual Turkish Dictionary

DALI HƏYƏT

DALI HƏYƏT : Turuz Farsca - Türkce

daldalıq

DALI HƏYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dalı avlu

DALI HƏYƏT : Turuz Farsca - Türkce

evin dalında, qırağında qalan qapalı avlu

DALI HƏYƏT : Turuz Farsca - Türkce

korcu

DALI HƏYƏT : Turuz Farsca - Türkce

koruc

DALI HƏYƏT : Turuz Farsca - Türkce

kürnüc

DALI HƏYƏT : Turuz Farsca - Türkce

küsənc xəlvət həyət

DALI HƏYƏT : Turuz Farsca - Türkce

küsnüc

DALI HƏYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qaçıq

DALI HƏYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qapalıq

DALI HƏYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoltuq

DALI HƏYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qorma

DALI HƏYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoy

DALI HƏYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qulaq

DALI HƏYƏT : Turuz Farsca - Türkce

quy