Multilingual Turkish Dictionary

DALI-DALI

DALI-DALI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax dal-dalı. Adəti üzrə məni dalı-dalı aparıb qoltuqlu sandaliyada otur-tdu. M.S.Ordubadi. [Tulalar] ikisi də baş-larını kolun içinə soxdular. Sonra dalı-dalı çəkilməyə başladılar. S.S.Axundov. On-lardan biri dalı-dalı çəkilir, o birisi isə qa-bağındakının üstünə ildırım kimi şığıyırdı. M.Hüseyn.