Multilingual Turkish Dictionary

DALISI

DALISI : Azerbaijani English Dictionary

i. continuation; dalısı var to be continued; məqalənin dalısı continuation of the article

DALISI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

B a x dal
cü menada. Lakin camaatın dalısı üzülmürdü. Mir Celal.
Arxası, dalı. Zeynəb bacı [Mecidi] da-lısına alıb evlərinə apardı. M.S.Ordubadi. Uşağın dalısında, deyəsən, odun şələsi var-
dı. Mir Celal.