Multilingual Turkish Dictionary

DAMƏNƏ

DAMƏNƏ : Turuz Farsca - Türkce

astığ

DAMƏNƏ : Turuz Farsca - Türkce

çapığ

DAMƏNƏ : Turuz Farsca - Türkce

ən aşağda, altda olan

DAMƏNƏ : Turuz Farsca - Türkce

ətək (# satığ. üstük. ən öndə, yuxarda olan. )

DAMƏNƏ : Turuz Farsca - Türkce

sapığ

DAMƏNƏ : Turuz Farsca - Türkce

sırt dağın beli ətəyi

DAMƏNƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax damən. Dağın damənə-sində, müzəyyən çəməndə iki çadır qurulub-dur. M.F.Axundzade.