Multilingual Turkish Dictionary

DAMAGE

DAMAGE : English Azerbaijani Turkish

n. 1] xarab etmə, korlama, zədələmə 2] zərər 3] hüq. zərərin qarşılığının ödənilməsi
v. 1] zərər vermək, xətər yetirmək 2] sürünmək [after]; 3] damage hopes in dame