Multilingual Turkish Dictionary

DAMARSIZ

DAMARSIZ : Azerbaijani English Dictionary

s. tib. [i.s.] without veins, [i.s.] having no veins

DAMARSIZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. dan.
Damarı olmayan.
məc. İradesiz, zeif iradeli, sözünün üs-
tünde durmayan. Damarsız adam.
məc. Namussuz, qeyretsiz.

DAMARSIZ : Turkish Turkish

damarı olmayan, damarları belirgin olmayan

DAMARSIZ : Turkish Turkish

uysal, iyi huylu