Multilingual Turkish Dictionary

DAMDANDÜŞMƏ

DAMDANDÜŞMƏ : Azerbaijani English Dictionary

I. s. unexpected, sudden, all of a sudden; out of place, inappropriate II. z. unexpectedly, suddenly, all of a sudden

DAMDANDÜŞMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. dan. Tesadüfi, yer-siz, münasibetsiz, menasız, cefeng. Dam-dandüşmə söz.
Deyirəm:
Ay qardaş, sən Allah, belə damdandüşmə sözlər danışma, xalq eşidib səni məzəmmət elər. C.Mem-medquluzade.