Multilingual Turkish Dictionary

DAMP

DAMP : English Azerbaijani Turkish

n. rütubət, nəmişlik, məc. ruhdan düşmə
a. rütubətli, nəm
v. 1] nəmləmək, islatmaq 2] sıxıntı vermək, əzmək, inamını qırmaq