Multilingual Turkish Dictionary

DANƏ

DANƏ : Turuz Farsca - Türkce

dənə gildək. gilə. burç (kəndi çevrəsinə burularaq, dönərək qurulan gildək).
tər burçu:
noxud burçu:
burça burça: dənə dənə

DANƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[fars.] klas. bax dən
ci mena-da. Əkdikləri danələr gögərdi; Bəh, bəh, necə tamlı meyvə verdi! M.Ə.Sabir.

DANƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax dənə
ci menada.