Multilingual Turkish Dictionary

DANA VƏ QATE

DANA VƏ QATE : Turuz Farsca - Türkce

içərikli bəcərikli

DANA VƏ QATE : Turuz Farsca - Türkce

kəsin, tutumlu uzman müsəmməm, ciddi usda, bilgin