Multilingual Turkish Dictionary

DANIŞIQSIZ

DANIŞIQSIZ : Azerbaijani English Dictionary

I. s. unconditional, unreserved, unqualified; danışıqsız təslim unconditional surrender; danışıqsız razılaşma unqualified assent; danışıqsız e`tibar / inam unreserved confidence II. z. unreservedly, without reserve, unconditionally

DANIŞIQSIZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf
Mübahisesiz, qeydsiz-şertsiz, sözsüz, heç bir etiraza yol verme-den; mütleq. Danışıqsız tabe olmaq. Əmri danışıqsız yerinə yetirmək.
.Əvvəllər onun [Kosaoğlunun] ağzından nə çıxsa idi, danışıqsız yerinə yetirirdilər. İ.Şıxlı.
Danışdırılmadan, dindirilmeden. Altı ay həbsxanada danışıqsız yatan Kərimbəy ora-da eşitdi ki, Yusif "ata!" deyə-deyə can ver-mişdir. Mir Celal.