Multilingual Turkish Dictionary

DANKGEBET

DANKGEBET : German Turkish

n §ükran duasi –gefühl n şükran hissi
rede/ te^ekkür nutku
sagung / te^ckkür
.--schreiben n te§ek-kürname