Multilingual Turkish Dictionary

DARBƏST

DARBƏST : Turuz Farsca - Türkce

asma qaracqı.bağdaş

DARBƏST : Turuz Farsca - Türkce

adaş badıç. badaç. bağdaş. çardağ

DARBƏST : Turuz Farsca - Türkce

adıç badaç. badaş. bağdaş

DARBƏST : Turuz Farsca - Türkce

çaıt

DARBƏST : Turuz Farsca - Türkce

çardağ

DARBƏST : Turuz Farsca - Türkce

çardaq

DARBƏST : Turuz Farsca - Türkce

çatı

DARBƏST : Turuz Farsca - Türkce

dışdal

DARBƏST : Turuz Farsca - Türkce

dışdal çatı

DARBƏST : Turuz Farsca - Türkce

kəlpə

DARBƏST : Turuz Farsca - Türkce

qalba

DARBƏST : Turuz Farsca - Türkce

qana dirəyi

DARBƏST : Turuz Farsca - Türkce

quraq

DARBƏST : Turuz Farsca - Türkce

yaptal yapdal

DARBƏST : Turuz Farsca - Türkce

yaptal yapdal