Multilingual Turkish Dictionary

DARBA

DARBA : Turuz Farsca - Türkce

udar yara. zəxm. zərbə.
bəklənilməz yerdən budar aldıq

DARBA : Turuz Farsca - Türkce

şok tok. tox. toxu. zərbə