Multilingual Turkish Dictionary

DARBUKA

DARBUKA : Turkish Turkish

toprak ya da madenden yapılan, silindir biçimindeki gövdesinin ortası boğumlu, bir ucuna deri gerilmiş bir tür dümbelek

DARBUKA : Turkish Turkish Encyclopedic

Ortadoğu ve Afrika'da kullanılan vuruşlu bir çalgıdır. Türk müziğinde de yer alır. Deri gerili kısmı geniş, dip tarafı dar silindirimsi bir yapıdadır. Gövdesi madenden veya pişmiş topraktan olabilir. Diz üzerine yerleştirilip iki elin parmakları ile vurularak çalınır.*

DARBUKA : Turkish English

n. tomtom, cylindrical drum beaten with the hands

DARBUKA : Turkish French

tambour de basque