Multilingual Turkish Dictionary

DARH

DARH : Turkish Risale

Def'etmek, kovmak. Reddetmek. * Yer kazmak

DARH : Ottoman Turkish

Def'etmek, kovmak. Reddetmek. * Yer kazmak