Multilingual Turkish Dictionary

DARISQALLIQ

DARISQALLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i.
narrowness, smallness;
[yerin çatışmazlığı] cram, crush; Nə darısqallıqdır! What a crush! How crowded it is here! darısqallıqda yaşamaq to live cooped / penned up together

DARISQALLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Darısqal şeyin halı, bir yerin darısqal olması. Darısqallıqdan darıx-maq. Darısqallıqdan şikayətlənmək.- Qəiil ölüm olmasın
. Qara zülüm olmasın; Da-rısqallığa düşən iikir, könül olmasın. R.Rza. □ Darısqallıq etmək (eləmək)
kifayet etmemek, çatışmamaq, yetmemek.