Multilingual Turkish Dictionary

DARIXDIRICI

DARIXDIRICI : Azerbaijani English Dictionary

I. s. dull, tedious, boring; darıxdırıcı nitq a dull / tedious speech; darıxdırıcı kitab a dull / tedious book; darıxdırıcı həyat / söhbət tedious life / conversation; darıxdırıcı axşam boring evening; darıxdırıcı adam a bore, a dull / boring man*; Nə darıxdırıcıdır! What a bore! II. z. tediously, boringly; darıxdırıcı danışmaq to speak* tediously, to be a dull speaker

DARIXDIRICI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sii. Cansıxıcı, üreksıxan, çox maraqsız; yekreng, yekneseq. Darıxdı-rıcı iş. Darıxdırıcı söz. Darıxdırıcı həyat.