Multilingual Turkish Dictionary

DARK

DARK : English Azerbaijani Turkish

a. 1] tutqun 2] qara, qarabuğdayı, əsmər saç 3] qaranlıq zülmət keep smth. dark nəyisə gizlətmək Dark Ages orta əsrlər dark slide kaset [foto plastinkaları saxlamaq üçün qutu]; grow dark qaralamaq, qaranlıqlaşmaq
n. 1] qaranlıq, zülmət; in the dark qapılılıq, zülmət içində olma, heç bir şeydən xəbəri olmama 2] nadanlıq, avamlıq 3] kölgə be in the dark [about] gözübağlı olmama; after dark qaranlıq düşəndən sonra