Multilingual Turkish Dictionary

DARLAŞDIRILMAQ

DARLAŞDIRILMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch. Daha dar
edilmek; genişliyi, eni azaldılmaq.

DARLAŞDIRILMAQ : Az Turkish Farsi

مص.مف.تنگتر شدن به وسیلة دیگری