Multilingual Turkish Dictionary

DARMACAL

DARMACAL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərfi dan. İşin çox qızğın, macal olmadığı bir çağında; çox telesik.