Multilingual Turkish Dictionary

DARTIŞDIRMAQ

DARTIŞDIRMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to pull*, [d., about], to stretch [d.], to draw* [d.]; bir kəsin qolunu dartışdırmaq to pull smb.;s sleeves; bir kəsin saçını dartışdırmaq to pull smb.;s hair

DARTIŞDIRMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

Here bir yana dart-maq, tutub, yapışıb çekmek, her terefden dartmaq, çekişdirmek. Kəndin bir sürü itləri tökülüb üstümə, başladılar məni dartışdır-mağa. Ə.Haqverdiyev. // Dartmaq. Şəhərin günbatan tərəiindən yerin bağrını yarmış çay qoz ağaclarının qarımış köklərini dar-tışdırdı. S.Rehimov.
məc. dan. Sorğu-suala tutmaq, çekiş-dirmek.
.Bilirəm, arvadın qohum-əqrəbası başıma yığılıb necə dartışdıracaqlar?! Mir
Celal.