Multilingual Turkish Dictionary

DARUL BƏYZ

DARUL BƏYZ : Turuz Farsca - Türkce

ağqala kasabılanka(kasa < qapsa + bılan: ağ)

DARUL BƏYZ : Turuz Farsca - Türkce

kasabılanka (kasa < qapsa: şəhər + bılan: ağ). > qəsəbə (ərəb). ağqala. ağşəhər